Opzeggen

Indien u het lidmaatschap wenst te beëindigen kunt u dat uitsluitend doen door een e-mail te sturen naar penningmeester@judoduurstede.nl en de opzegging ook in de les even te melden bij de judoleraar.

Graag opgeven via e-mail:
Voor- en Achternaam
Lesdag(en)
Lestijd(en)
Leraar
Reden van beëindiging

De opzegtermijn is een kalendermaand. Het lidmaatschap eindigt daardoor op de laatste dag van de volgende maand. Bijvoorbeeld: 2 januari opzeggen: het lidmaatschap wordt dan op 28 februari beëindigd.

Denkt u er ook aan het lidmaatschap van de Judobond Nederland (JBN) zelf apart op te zeggen bij de JBN? Dit gaat buiten onze vereniging om. Alle judoka’s van 6 jaar en ouder worden automatisch lid van de JBN zodra zij zich als lid aanmelden bij een judovereniging.