25 mei 2016: Algemene Leden Vergadering

Op 25 mei a.s. is er weer een algemene ledenvergadering.

Tijdens deze vergadering worden er zaken behandeld als vaststellen contributie, (financieel)jaarverslag 2015, aftreden van bestuursleden, benoeming nieuwe bestuursleden, etc.

Ook als u zelf zaken heeft waarvan u vindt dat deze behandeld moeten worden tijdens de ALV, dan kunt u deze op de agenda plaatsen via een e-mail naar voorzitter@judoduurstede.nl

Tijdstip: vanaf 20:00uur
Lokatie: vergaderruimte in nieuwe sporthal op sportpark Marënhoeve