Afscheidswoord webmaster Eric Meijer

Het was via Twitter al aangekondigd dat de Website zou gaan veranderen. Enige tijd geleden uitte het bestuur namelijk de wens om de site te moderniseren en uit te breiden. Na 8 jaren met veel plezier de site vorm te hebben gegeven zag ik dit als een mooi moment om het stokje als Webmaster Judovereniging Duurstede over te dragen.

Het bestuur heeft een nieuwe Webmaster gevonden die de honneurs op dit gebied zal waarnemen. Een nieuw gezicht en een nieuwe site. Zelf wens ik de vereniging nog een mooie sportieve toekomst – en natuurlijk een mooie actuele en eigentijdse website.

Jullie webmaster, E. Meijer.