Adidas-IRJT

zondag 14 november 2021
Aanvang: 8:00
Sportcampus Zuiderpark, Mr. P. Droogleever Fortuynweg 24, Den Haag

Klasse:A
Kosten: € nog niet bekend
Sluiting inschrijving: gesloten
Bijzonderheden:

INFORMATIE ADIDAS-IRJT 2021 – VERSIE 12 NOVEMBER 2021

 

Beste contactpersonen van de clubs, trainers/coaches en overige bezoekers,  hierbij een update over de maatregelen die zijn “uitgelekt” en dus op dit moment nog niet officieel bekend zijn gemaakt.

Gelet de urgentie en impact van deze maatregelen tijdens het Adidas-IRJT 2021 lijkt het ons goed vooraf met dit bericht te komen.

Het Adidas-IRJT 2021 zal als sportwedstrijd vooralsnog doorgang vinden. Dit geldt voor alle onderdelen, dus zowel zaterdag overdag, zaterdagavond en zondag! Helaas ziet het er naar uit dat uitsluitend zaterdag 13 november 2021 tot 19.00 uur toeschouwers aanwezig mogen zijn.

Dit houdt in dat in de avond én ook op zondag GEEN PUBLIEK aanwezig kan en mag zijn.

Zoals bekend is dit een maatregel van het Kabinet die moet worden uitgevoerd en waarop wij als vereniging, ook al wordt deze maatregel ingesteld aan de vooravond van ons toernooi, geen uitzondering kunnen krijgen. Het verzoek aan de clubs is dan ook deze informatie door te sturen aan ouders/verzorgers van jullie judoka’s. Wij rekenen op ieders begrip en medewerking om één en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen, waarvoor alvast dank. Mocht er ten aanzien van de COVID-19 maatregelen vandaag nog aanvullende relevante informatie beschikbaar komen, dan zal dat uiteraard opnieuw kenbaar gemaakt worden.

Voor coaches geldt dat dit jaar GEEN extra coachbandjes beschikbaar zijn. Voor bezoekers geldt dat na de toegangscontrole (zie het bericht van 7 november jongstleden) uitsluitend voor het programma zaterdag overdag ter plaatse een kaartje kan worden gekocht. Wij verzoeken iedereen dringend om met één bezoeker per deelnemende judoka te komen. Bezoekers mogen uitsluitend gebruik maken van de zitplaatsen op de tribunes. Zijn de tribunes vol, dan kan de situatie ontstaan dat wij niet direct toegang aan bezoekers meer mogen geven! Overschrijven naar een andere gewichtscategorie is tijdens de toernooidagen mogelijk tegen betaling van EUR 2,00. Mocht een judoka niet (meer) in de gelegenheid zijn deel te nemen, wordt het afmelden zeer op prijs gesteld. Stuur hiervoor een email aan info@adidas-irjt.nl Zoals in de eerder verspreide informatie met betrekking tot het Adidas-IRJT 2021 opgenomen, kan in voorkomende gevallen helaas geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. Wij rekenen op uw begrip hiervoor. Het spijt ons geconfronteerd te worden met deze situatie, maar ondanks dat verwachten wij er ook dit jaar weer een mooi toernooi van te maken

Met sportieve groet, Hugo de Haan Toernooi organisatie Adidas-IRJT 202


    Om spam via dit inschrijfformulier te voorkomen wordt Google reCAPTCHA v3 in dit formulier gebruikt. (Dit is het vinkje onderaan de website dat soms vraagt om afbeeldingen aan te klikken.)