Algemene Ledenvergadering 19 mei

Beste leden en/of ouders/verzorgers van,

Zoals al aangekondigd in de Nieuwsbrief van april zullen wij op 19 mei om 19:30 de jaarlijkse ALV houden.

Bovendien hebben wij in deze Nieuwsbrief de 2 posities van Penningmeester en Voorzitter die vacant gaan komen aangekondigd. Helaas heeft tot op dit moment nog niemand zich aangemeld om deze posities te gaan vervullen. Wij zullen dan ook zoals u in bijgevoegde agenda kunt lezen een besluit moeten nemen als zich geen kandidaten aanmelden.

De vergadering zal fysiek gehouden worden op de Mariënhoeve. Met de huidige Corona regelgeving is dit mogelijk echter moeten wij een registratielijst bijhouden en vragen wij u zich van tevoren aan te melden met een email aan secretaris@judoduurstede.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen wij dan ook de juiste ruimte hiervoor reserveren. Aangezien we op dit moment niet kunnen inschatten op hoeveel mensen wij moeten rekenen is het nog niet duidelijk in welke ruimte de vergadering zal plaatsvinden. U zult dit na aanmelding van ons vernemen.

Met vriendelijke groet
Marjolein Idzes
Secretaris Judo Duurstede