ALV

Beste leden,

Gezien de Corona situatie hebben we de reguliere ALV in het voorjaar van 2020 niet kunnen organiseren. We zoeken naar een mogelijkheid om begin 2021 verantwoord te organiseren.

Bestuur Judo Duurstede

Jaarverslag 2019