CLUB van VIJFTIG Judo Duurstede

In het nieuwe seizoen 2013 / 2014 wordt de “club van vijftig” opgestart. Dit idee is voorgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 juni 2013. De “club van vijftig” is een club van leden én niet leden die onze vereniging een warm hart toedragen door een financiële bijdrage van minimaal € 50,- te schenken.  Het doel hiervan is om extra dingen te organiseren en/of te realiseren binnen de vereniging waarvoor anders geen financiële ruimte is. De schenkingen komen altijd ten goede aan de vereniging en haar leden en hiervan zal elk jaar een financieel overzicht tijdens de ALV ingezien kunnen worden. Denk hierbij aan zaken als nieuwe scoreborden, software voor toernooi organisatie, etc.

Met ingang van 1 september 2013 zal deze Club van 50 starten.
U kunt zich aanmelden via de widget links op het scherm