DRINGENDE OPROEP!

 

[notice][/notice]

Onze mooie vereniging bestaat bij de gratie van vrijwilligers en leraren. Mensen die zich continu inzetten om de vereniging draaiende te houden, les te geven en helpen bij de organisatie van wedstrijden en andere evenementen. Om een sterk bestuur te houden en de werklast laag te houden zijn er minimaal 6-8 bestuursleden nodig. Op dit moment is er sprake van onderbezetting. We hebben dringend nieuwe bestuursleden nodig. De positie van secretaris is al een jaar vacant, dit jaar komen ook de positie van voorzitter, penningmeester en wedstrijdorganisatie / ict vrij. Kortom, wij hebben dringend nieuwe mensen nodig willen wij dezelfde activiteiten kunnen blijven organiseren zoals ook nu het geval is.

Actief zijn binnen de vereniging betekent werken met enthousiaste mensen die allen een eigen taak en verantwoordelijkheid hebben. Met elkaar bepalen we de richting en iedereen geeft zelf invulling aan zijn of haar taakgebied. We vergaderen één keer per maand in een ontspannen sfeer en gaan ook regelmatig met elkaar wat eten of drinken.

Meld je aan bij een van de leraren of mail naar info@judoduurstede.nl

De toekomst van de vereniging ligt in jullie handen.

Met vriendelijke groet namens het bestuur en mijzelf
Jeroen Sinoo
Voorzitter