Jaarverslag Judo Duurstede 2013

Het jaarverslag van Judo Duurstede 2013 en het financiële verslag 2013 zijn hieronder te downloaden. De verslagen zullen besproken worden tijdens de Algemene Ledenvergadering.

 

definitieve jaarcijfers 2013 Judovereniging Duurstede

jaarverslag judo duurstede 2013

 

Heeft u vragen over een van de verslagen? Mail deze dan naar penningmeester@judoduurstede.nl 

Bestuur Judo Duurstede