Opening nieuwe sporthal

Op zaterdag 5 september heeft de officiële opening plaatsgevonden van de nieuwe sporthal op het sportcomplex.
Bij deze opening was er voor de verenigingen de mogelijkheid voor een demonstratie of het verzorgen van een proefles, zo ook bij onze vereniging.
De animo was erg groot en veel kinderen konden eens een probeerlesje met meester Dirk meedraaien.
Er werd dan ook zeer enthousiast meegedaan (ook door een enkele ouder).