Opzeggen

Indien u het lidmaatschap wenst te beëindigen kunt u dat uitsluitend doen door een e-mail te sturen naar secretaris@judoduurstede.nl en de opzegging ook in de les even te melden bij de judoleraar.

Graag opgeven via e-mail:
Voor- en Achternaam
Lesdag(en)
Lestijd(en)
Leraar
Reden van beëindiging

De opzegtermijn is een contributieperiode van minimaal een heel kwartaal. Het lidmaatschap eindigt daardoor op de laatste dag van het volgende te betalen kwartaal.

Bijvoorbeeld:

31 december opzeggen: het lidmaatschap eindigt dan op 31 maart.
2 januari opzeggen: het lidmaatschap eindigt dan op 30 juni.

Denkt u er ook aan het lidmaatschap van de Judobond Nederland (JBN) zelf apart op te zeggen bij de JBN? Dit gaat buiten onze vereniging om. Alle judoka’s van 6 jaar en ouder worden automatisch lid van de JBN zodra zij zich als lid aanmelden bij een judovereniging.