Uitnodiging 2e Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene ledenvergadering (ALV), inzake wijziging van statuten

Datum: 16 mei 2018, aanvang: 20:00 uur

 

Beste leden, ouders en verzorgers;

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de algemene leden vergadering van onze vereniging Judo Duurstede. Deze wordt gehouden op woensdag 16 mei 2018. We starten om 20.00 uur. De locatie is in de vergaderzaal achter de grote kantine in de hal bij de anderen binnensporten (turnen, volleybal, etc.).

In de ALV willen we een wijziging van de statuten van de vereniging behandelen. Hiervoor is een grote aanwezigheid van (vertegenwoordigers van) leden nodig. Deze wijziging is nodig omdat de Statuten verouderd zijn en niet meer aansluiten bij de huidige tijd. De belangrijkste wijziging is het veranderen van de maandelijkse termijn waarmee de contributie betaald moet worden naar een kwartaaltermijn. Op dit moment moet de vereniging elke maand tijd en geld steken in het innen van de contributie. Zonder de rechten en plichten aan te passen kan het terugbrengen van de administratielast ons tijd en geld schelen die we op een andere manier kunnen gebruiken voor activiteiten van de vereniging.

De voorgestelde wijziging is in te zien via deze link:  statuten judo vereniging met wijzigingen V280318

Voor het gemak hebben we de oude tekst gepakt en daar met kleur de voorgestelde wijziging zichtbaar gemaakt.

Agenda ALV:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag vorige ALV (25 april 2018)
  3. Vaststellen statutenwijziging
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

 

Wij hopen op een grote opkomst en heten jullie van harte welkom op de 16e mei.

 

Namens het bestuur,

 

Yke Norg