Vacature penningmeester

Profiel Penningmeester Judo Duurstede

Samen met de voorzitter en secretaris vormt de penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging. De taken van een penningmeester bestaan uit het beheren van de financiën van de organisatie en het mede bepalen van het (financiële) beleid van de vereniging. Het is een vrijwilligersfunctie.

Aangezien de penningmeester verantwoordelijk is voor alle inkomsten en uitgaven en dus de totale boekhouding van de vereniging, is het belangrijk dat hij beschikt over een goed financieel inzicht. Hij/zij werkt met het boekhoudprogramma Unit4, waarin tevens het ledenadministratiesysteem is geïntegreerd.

Hij/zij is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve deel van de organisatie en de taken zijn gericht op het in orde houden van de cijfers, financiële jaarverslagen en overzichten. Daarnaast bepaalt hij/zij of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en vertaalt hij/zij het beleid naar een financieel overzicht. Daarbij kun je denken aan werkzaamheden als:

 • het beheren van de bankrekeningen en de kas
 • de crediteuren– en debiteurenadministratie
 • facturatie en via incasso innen van contributies en andere inkomsten, zoals deelname toernooien, evenementen, examengelden, sponsorgelden en verkoop van judopakken en andere materialen
 • betalen van inkoopfacturen en overige betalingen
 • belastingaangiftes& -aanslagen
 • financiële verslagen zoals jaarverslagenof jaarrekeningen
 • het maken van periodieke begrotingen
 • het afsluiten en beheren van relevante verzekeringen
 • het uitbetalen van salarissen en vergoedingen
 • het betalen van loonheffingen
 • het beheren van salarisadministraties (in samenwerking met loonbureau)
 • aanleveren en toelichten van jaarboekhouding bij de accountant
 • contactpersoon van de accountant
 • het bijwonen van bestuursvergaderingen
 • overige financiële besluiten en werkzaamheden

Welke kwaliteiten heeft een penningmeester?

In theorie zou iedereen die kan boekhouden penningmeester kunnen worden, want het is geen beschermde functie. Maar om de rol te vervullen is het handig als je naast een goed financieel inzicht beschikt over organisatievermogen, enige bestuurlijke ervaring hebt en bekend bent met (boekhoud)software, in ons geval van Unit4 Multivers.

Daarnaast heeft de penningmeester de verantwoordelijkheid over de financiële zaken van de vereniging. Het is daarbij belangrijk dat de penningmeester integer is.

Invulling functie van penningmeester

Voor de toekomstige invulling van de functie van penningmeester van Judo Duurstede denken wij op dit moment aan een duo-functie. Dus een functie voor twee personen. Enerzijds realiseren we hiermee een vier-ogenprincipe. Anderzijds zorgt dit ervoor dat de hoeveelheid werk verdeeld kan worden over twee personen en daarmee de hoeveelheid werk en tijdsbesteding daaraan vermindert.

Reageren kan via voorzitter@judoduurstede.nl.