Verslag Algemene Ledenvergadering 2016 en jaarverslag 2015

Beste leden,

Op 25 mei 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Judo Duurstede plaatsgevonden. De ALV wordt minimaal een keer per jaar gehouden en is voor alle leden toegankelijk. Aankondiging van de ALV vindt tijdig plaats via een bericht op deze website.

Hieronder kunt u het verslag van de ALV van 25-5-2016 downloaden:

Verslag ALV 25-5-2016

 

Tijdens deze ALV is ook het jaarverslag 2015 uitgereikt en besproken. Wilt u deze nalezen? Dan kunt u dit document hieronder downloaden:

Jaarverslag 2015 Judo Duurstede